אנא תענה על 5 שאלות על השם הפרטי שלך. שמך:

40 שמות לבנות בעלי 4 אותיות#     שם משמעות
1Advaגל קטן, אדווה
2Allaאחר
3Almaילדה
4Amorאהבה
5Annaאדיב, מתוק ומר, עצוב
6Aqsa
7Avivמקור, חידוש
8Danaהשופט שלי הוא אלוהים
9Edenלענג
10Elinאלוהים הוא האור שלי, זוהר
11Elnaלפיד, קורן
12Femiאוהב אותי
13Gaya
14Innaנקי או טהור
15June
16Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
17Laiaובכן, דברתי
18Lenaאריה, קשה
19Leraהתייחסות למרים הבתול
20Liatאתה שלי
21Liemכן
22Liya
23Minaעם רצון חזק כמו קסדה
24Miyaשלושה חיצים; מקדש
25Nana/ מתוק
26Nisaו -
27Reutחבר
28Rinaנקי או טהור
29Romiאהוב עלה
30Roniבשירת שמחה
31Roseורד
32Tali
33Zazaתנועה
34בר
35גל
36חן
37טל
38ים
39שי
40תו

תגובות


תשאירו הערה
* לא חובה