אנא תענה על 5 שאלות על השם הפרטי שלך. שמך:

שמות לבת המתחילים ב- K

#שם משמעות
1 Kamilaמושלם
2 Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
3 Kimikoבכיר, נובל, קיסרית
4 Kamilaמושלם
5 Kamilaמושלם
6 Kristinaחסיד
7 Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
8 Kimikoבכיר, נובל, קיסרית
9 Kimikoבכיר, נובל, קיסרית
10 Kimikoבכיר, נובל, קיסרית
11 Kikaפנינה
12 Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
13 Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
14 Kora, הילדה המקרינה, הבתולה
15 Kristinaחסיד
16 Katherineטהור
17 Kristinaחסיד
18 Kristinaחסיד
19 Kristinaחסיד
20 Kikaפנינה
21 Kikaפנינה
22 Kayaנקי / טהור
23 Katherineטהור
24 Kikaפנינה
25 Kikaפנינה
26 Kimikoבכיר, נובל, קיסרית
27 Katherineטהור
28 Katherineטהור
29 Katherineטהור
30 Kamilaמושלם
31 Kamilaמושלם

שמות לבן שמתחילים ב- #

AJLMRאינעקש

שמות לבת שמתחילים ב- #

ADEJKLMSYZאגילמנסעפקרש


תשאירו הערה
* לא חובה